Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf den ene er valgt på generalforsamlingen som kasserer. Kassereren er på valg hvert år og de øvrige fire medlemmer vælges for to år af gangen. Der vælges desuden årligt to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.

Du kan kontakte bestyrelsen ved at skrive til bestyrelsen@aertebjerggaard.dk

Det er også muligt at kontakte formanden direkte på mail.

Formand
Michael Mortensen
Ved Vejgården 24
formand@aertebjerggaard.dk

Næstformand (ansvarlig for grønne områder)
Jan Rafn
Ved Vejgården 39

Kasserer
Carsten Klint
Ved Vejgården 34

Sekretær
Jan Temberg
Ved Vejgården 12

Bestyrelsesmedlem
Jens Jakobsen
Ved Vejgården 40

Suppleanter
Jan Henriksen
Ærtebjerggårdvej 4

Christian Rønn Hansen
Ærtebjerggårdvej 33

Revisor
Henrik Hansen
Ved Vejgården 9

Revisorsuppleant
Preben Michaelsen
Ærtebjerggårdvej 9