Generel information

I Grundejerforeningen Ærtebjerggård er vi 162 grundejere fordelt på adresserne Ærtebjerggårdvej, Ved Vejgården og Næsbygårdsvej i Kirkendrup, Odense N.

Medlemmer
Der er medlemspligt for alle grundejere omfattet af Odense Kommunes lokalplan 42-203 “for et område beliggende nord for Bogensevej på Ærtebjerggårds jorder” som det hedder.

Kontingent
Kontingentet udgør pt. kr. 2.400 pr husstand pr kalenderår, fordelt på to betalinger (februar og august) på hver kr. 1.200.

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Alle medlemmer modtager en husstandsomdelt indkaldelse senest d. 15. februar. Referater fra tidligere generalforsamlinger kan findes i menuen under Dokumenter

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Yderligere info under Bestyrelsen i menuen.

Kontakt
Grundejerforeningen kan kontaktes på mail bestyrelsen@aertebjerggaard.dk eller pr post:

Grundejerforeningen Ærtebjerggård
v/ formand Michael Mortensen
Ved Vejgården 24
5270 Odense N

Du kan også følge os på Facebook