Velkommen

11-04-2024

Referat generalforsamling 2024

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 19. marts 2024 kan læses her:

11-03-2024

Generalforsamling 2024

Herunder findes dagsorden samt årsregnskab for 2023 og budget for 2024:

Dagsorden generalforsamling 2024
Regnskab 2023 og budget 2024


09-04-2023

Referat generalforsamling 2023

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. marts 2023 kan læses her:

14-03-2023

Generalforsamling 2023

Herunder findes dagsorden samt årsregnskab for 2022 og budget for 2023:

Dagsorden generalforsamling 2023
Regnskab 2022 og budget 2023


14-02-2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Grundejerforeningen Ærtebjerggård indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

I år afholdes generalforsamlingen som følger:

Tirsdag d. 21. marts kl. 19
Fælleshuset Ærtebjerggårdvej 164

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest tirsdag d. 7. marts 2022.

Indkaldelsen kan også læses her: Indkaldelse generalforsamling 2023

Den endelige dagsorden, indeholdende indkomne forslag og revideret regnskab, samt budget for 2023, offentliggøres på foreningens hjemmeside senest syv dage før generalforsamlingen.

Grundejerforeningen vil være vært for et mindre traktement.

VEL MØDT!

BESTYRELSEN


12-04-2022

Referat generalforsamling 2022

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 29. marts 2022 kan læses her:

22-03-2022

Generalforsamling 2022

Herunder findes dagsorden med indkomne forslag samt årsregnskab for 2021 og budget for 2022:

Dagsorden generalforsamling 2022
Regnskab 2021 og budget 2022


13-03-2022

Velfærdens Fundament

Grundejerforeningen deltager aktivt i partnerskabet vedr. lokalaftalen for Næsby og Kirkendrup under Velfærdens Fundament. Du kan stadig nå at give dine ideer til kende og tilmelde dig borgermødet 👇

Odense Byråd har afsat 24,9 mio. kr. til at styrke Næsby & Kirkendrup med Kroggårdsskolen* som omdrejningspunkt. I kan komme med forslag og idéer til den kommende aftale, som skal sikre, at vi får et endnu mere levende lokalområde. Der er både penge til tiltag rundt omkring i Næsby & Kirkendrup og til modernisering af Kroggårdsskolen.

I har to muligheder for at få indflydelse på, hvad der skal ske:

1) I kan dele jeres forslag og idéer ved at følge dette link:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ZE3T7K7XU53J…

2) I kan deltage i et online borgermøde onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.00 til 20.00 – tilmelding via dette link:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2A1Z95EWLK9P…

Vi håber, I har lyst til at være med, så vi i fællesskab kan udvikle Næsby & Kirkendrup samt Kroggårdsskolen.

*Borgere i Næsby Skoles distrikt havde et lignende forløb i 2021.

15-02-2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Grundejerforeningen Ærtebjerggård indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

I år afholdes generalforsamlingen som følger:

Tirsdag d. 29. marts kl. 19
Fælleshuset Ærtebjerggårdvej 164

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest tirsdag d. 15. marts 2022. Retningslinjer for udformning og behandling af forslag kan ses på bagsiden af indkaldelsen.

Indkaldelsen kan også læses her: Indkaldelse generalforsamling 2022

Den endelige dagsorden, indeholdende indkomne forslag og revideret regnskab, samt budget for 2022, offentliggøres på foreningens hjemmeside senest syv dage før generalforsamlingen.

Grundejerforeningen vil være vært for et mindre traktement.

VEL MØDT!

BESTYRELSEN


02-12-2021

Renovering af stier påbegyndes primo 2022

I starten af det nye år går vi i gang med renovering af vores stier. I den forbindelse er det vigtigt, at hæk og anden bevoksning der støder op til stierne, bliver skåret tilbage så asfaltmaskinerne kan komme til.

Konkret skal der være frit 30 cm ind fra kanten af stien og 3 meter i højden. Det sidste er selvfølgelig kun aktuelt hvis der er træer eller anden høj bevoksning. Bemærk at kanten af stien med tiden kan kan være blevet skjult af jord og græs mv., så den måske er bredere end den syner ved første øjekast.

Det er den enkelte grundejers ansvar at klippe egen bevoksning ind. I starten af det nye år vil bestyrelsen komme rundt på de berørte strækninger og markere kanterne, så der ikke er tvivl om hvor de går. Selve arbejdet med renovering af stierne forventes at starte omkring 1. april eller når vejret tillader det.

De berørte strækninger er mellem:

Ved Vejgården 22 og 24 (S)
Ved Vejgården 28 og 30 (A)
Ved Vejgården 25/27 og 29 (D)
Ved Vejgården 39 og 41 (C)
Ærtebjerggårdvej 4 og 6 (O)
Ærtebjerggårdvej 15 og 17 (P)
Ærtebjerggårdvej 21 og 23 (Q)
Ærtebjerggårdvej 27 og 39 (R)
Ærtebjerggårdvej 71 og 73 (B)
Ærtebjerggårdvej 76 og 78 (L)
Ærtebjerggårdvej 87 og 89 (E)
Ærtebjerggårdvej 100 og 102 (H)
Ærtebjerggårdvej 124 og 126 (G)

Ærtebjerggårdvej 136 og 138 (F)

Der vil blive husstandsomdelt information til de berørte grundejere i løbet af januar. I samme forbindelse vil kanterne af stierne blive markeret.


21-09-2021

Referat generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 14. september 2021 kan læses her:
Regnskab for 2020 og budget for 2021 kan læses her:

07-09-2021

Generalforsamling 2021

Herunder findes dagsorden med indkomne forslag i form af bilag samt årsregnskab for 2020 og budget for 2021:

Dagsorden generalforsamling 2021
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Regnskab 2020 og budget 2021


26-07-2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Grundejerforeningen Ærtebjerggård indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Som tidligere meddelt, valgte bestyrelsen pga. corona-situationen tilbage i februar, at udskyde generalforsamlingen indtil den kunne afholdes på forsvarlig vis.
Forudsat at der ikke indføres nye restriktioner i form af forsamlingsforbud eller lign., er det bestyrelsens vurdering, at det nu igen er muligt at afholde generalforsamlingen.

I år afholdes generalforsamlingen derfor som følger:

Tirsdag d. 14. september kl. 19
Fælleshuset Ærtebjerggårdvej 164

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest tirsdag d. 31. august 2021.

Den endelige dagsorden, indeholdende indkomne forslag og revideret regnskab, samt budget for 2021, offentliggøres på foreningens hjemmeside (aertebjerggaard.dk) senest syv dage før generalforsamlingen.

Grundejerforeningen vil være vært for et mindre traktement.

VEL MØDT!

BESTYRELSEN


21-05-2021

Hjertestarter / HLR-kursus

Grundejerforeningen inviterer igen i år til kursus i brug af hjertestarter og hjerte-lungeredning (HLR)

Kurset afholdes

Torsdag d. 5. august kl. 17-19 Torsdag d. 5. august kl. 17-19
Ærtebjerggård Børnehus, Ærtebjerggårdvej 88

Det er gratis at deltage, og hvis Covid-19 situationen ellers tillader det, har vi fået lov til at låne et lokale i børnehaven til formålet.
Der er plads til max. 8 deltagere på kurset, som udbydes i samarbejde med Safety Group. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet (dog vil medlemmer, der ikke har deltaget på tidligere kurser have fortrinsret) Det er muligt at deltage med et medlem pr husstand.

Ønsker du en plads på kurset, så kontakt Michael Mortensen på formand@aertebjerggaard.dk eller ring/SMS til tlf. 40 20 90 42 ring/SMS til tlf. 40 20 90 42


14-02-2021

Udsættelse af generalforsamling

Bestyrelsen har valgt at udsætte grundejerforeningens ordinære generalforsamling pga. corona-situationen og det aktuelle forsamlingsforbud.

Ifølge foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i marts måned, men er indtil videre udsat på ubestemt tid.

Skrivelse vedr. udsættelsen er omdelt til samtlige husstande dags dato og kan læses her:

Udsættelse af ordinær generalforsamling


22-11-2020

Mere vild natur?

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket mulighederne for at omlægge dele af vores grønne områder, så de i højere grad tilgodeser dyr og planter og dermed styrker biodiversiteten.

Vi overvejer bl.a. at plante nye træer og omdanne græsarealer til eng.

Har du en god ide? Så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til os på bestyrelsen@aertebjerggaard.dk


Ny legeplads

Vi har fået bevilget midler fra Bydelspuljen til fornyelse af vores legeplads.
Arbejdet er allerede godt i gang og vi forventer at alt er klar til pinse.

Vil du vide mere? Følg os på Facebook


Generalforsamling 2020

Grundejerforeningens ordinære generalforsamlingen blev afholdt
tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19:00 i
Næsby Boldklubs cafeteria, Stærehusvej 31

Referat generalforsamling 2020
Regnskab 2019 samt budget 2020


Hjertestarter / HLR-kursus

Vi inviterer igen i år til kursus i brug af hjertestarter og hjerte-lungeredning (HLR)

Onsdag d. 10. april 2019 kl. 16-19

HLR kursus 2019

Kurset afholdes hos
Børnehuset Ærtebjerggård, Ærtebjerggårdvej 88


Husk at give besked hvis du flytter

Hvis du flytter til eller fra Ærtebjerggårdvej, Ved Vejgården eller Næsbygårdsvej, så husk at give grundejerforeningen besked. Det sikre at vi får sat den nye ejer på fremtidige opkrævninger af kontingent.

Flyttemeddelelsen gives ved at sende en mail til bestyrelsen@aertebjerggaard.dk


Hjertestarter

Trygfonden har udvalgt vores grundejerforening blandt de ansøgninger der har været til en hjertestarter.
Dvs. der i løbet at 2018 bliver opsat en hjertestarter ved Børnehaven Ærtebjerggård.

Med til dette følger et kursus.
Der er 4 ledige pladser til dette kursus, der kommer til at forløbe på følgende måde:

Ved modtagelsen af hjertestarterinstallationen får gruppen et 4 timershjertelungeredningskursus (HLR), der er godkendt af European Resuscitation Council (ERC).
Gruppen gentrænes året efter modtagelsen af hjertestarteren.
Sidste og afsluttende kursus afholdes ved aftalens udløb og overdragelsen af hjertestarterinstallationen (3 år)
Kurset er gratis.
Er det noget, du kunne tænke dig at være med til, så mød op til generalforsamlingen eller send bestyrelsen en email på bestyrelsen@aertebjerggard.dk